"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

فدایت

جمعه, ۲۶ تیر ۱۳۹۴، ۰۵:۰۱ ب.ظ
باید
آمادگی "حیات"
داشته باشی...


فدایت، چیزی از جنس واژه شهادت...
** ... بل أحیاء...
(آل عمران/۱۶۹)
  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • جمعه, ۲۶ تیر ۱۳۹۴، ۰۵:۰۱ ب.ظ
  • سید.م