"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

به راستی
آدمی
بدون معرفت
از ″ذکرها″ هم بهره نمی گیرد...
اگر توانایی های انسان
برای حل مشکلات زندگی‌ش
و برای رساندنش به هدفش
کافی هستند
پس چه نیاز به وحی و رسول و ولیّ؟...
آموزش و یادگیری
مسائل ازدواج و خانواده
لازم است
اما از شفاعت رسول و‌ آل رسول
برای خوب همسرداری کردن
بی نیاز نیستیم...
هجده بهار
و این همه ثمر؟...


* به راستی سرّش در چیست که در هجده سال می توان قرن های بعد را هم از وجود خود بهره مند کرد؟ 
با این نگاه
دین می شود محور
در تمام عرصه های زندگی‌مان
با رکنِ رکین ولایت...

باید احساس نیاز کرد به ولیّ

و این، راهش

اعتماد نکردن به کفایت انسانی است...

استدلال لازم است

اما اطمینان آور نیست...