"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

۲۲ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

امید است این بار

همچون نام زیبایش باشد

نه "مجلس دعوای غیر اسلامی"...

خطر جدید و عمیقی است

جدی بگیریم....

بهانه ی روز جوانان است

برای ازدواج نکردن

و این از مسؤولیت گریزی است...

نماز، عبادت و دیانت

جمعه، امام محبوب

نماز جمعه، سیاست...


* از نماز جمعه یاد گرفتم که دیانت با سیاست همان دولت کریمه ی موعود است...

راه حل بحران اقتصاد است

نه نیازمند به اقتصادی سالم

برای اجرا...

تومان و دلار

درد هستند

و علماء، اطباء...* معنای حدیثی است...

یک رکنش را
فقط "ازدواج موقت"
دواست...

* اگر ازدواج موقت حرام نمی شد، هیچ کس جز أشقیاء زنا نمی کردند...
(از امیرالمؤمنین/الروضة البهیة)

از زمانی که توسط فرمانده کل قوا

قلب فرهنگی هر شهر

و پایگاه جنگ تحمیلی فرهنگی هم معرفی شده

باید مهم تر از قبل باشد نزدمان...

با پول و جاذبه های جنسی
برای تغییر سبک زندگی


* هشدار رهبری را جدی بگیریم...

باید رسالتش

رسالت "عمار" باشد...


* تبیین و روشنگری...

مَثَل منتظرانِ ارتقاءِ کیفیتِ تولیداتِ داخل

و سپس خرید و مصرفِ آن ها

مَثَل "معمّا چو حل گشت آسان شود"

است...

برای نابودی خود

شخصیت های با ویزگی های زیر را

گردن می زنیم:

عالم، آمر به معروف

ناهی از منکر، متعصب و غیور نسبت به دین...


* ویژگی هایی که حضرت آقا در وصف شهید شیخ النمر فرمودند...

با کمال تأسف

برخی، سیب غرب

گاز زده اش را نیز

ترجیح می دهند

بر سیب ایرانی...


* مراد Apple است از باب مثال البته...

در "واقع" یعنی
حقوق مردان...