"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

فاطمیه

چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۰۳ ق.ظ
هجده بهار
و این همه ثمر؟...


* به راستی سرّش در چیست که در هجده سال می توان قرن های بعد را هم از وجود خود بهره مند کرد؟ 
  • موافقین ۱۹ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۰۳ ق.ظ
  • سید.م