"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

اخلاص

پنجشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۰۵:۴۶ ب.ظ

یعنی وقتی کسی را دیدی

حس نماز اول وقت خواندنت

گل نکند...

  • موافقین ۱۶ مخالفین ۰
  • پنجشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۰۵:۴۶ ب.ظ
  • سید.م