"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

مادر

چهارشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۵:۱۷ ب.ظ

بهشت

زیر پای "أمهات" است

نه "والدات"...


* پس حتی می شود "أم أبیها" بود...

  • موافقین ۱۵ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۵:۱۷ ب.ظ
  • سید.م