"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

ازدواج و نمازهایمان

شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶ ق.ظ

در ازدواج هایمان نیز

نصف دینمان احراز نمی شود

همانطور که

نمازهایمان معراجمان نشده...


* ازدواج نصف دین را احراز می کند، و نماز معراج مؤمن می شود، مشکل از زوجین و نمازگزاران است...

  • موافقین ۱۵ مخالفین ۰
  • شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶ ق.ظ
  • سید.م