"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

یک بار از رحم به دنیا
اینبار از خود، به ملکوت...
فقر خودساخته
گریبان انقلابی های پیروزی را می گیرد
که اهداف را فراموش کرده
به اسراف و اتراف و تنبلی و خوشگذرانی
روی می آورند...
راستی
چه شد که
پس از ۴۰ سال،
مشکلِ سر راه انقلاب
از نوع اقتصادی است؟...

* اگر پاسخش را بیابیم، در پیدا کردن راه حل، کمکمان می کند...
اگر مشکل اقتصادی امروز
از ″مفسدان″ اقتصادی
و ″سوء مدیریت″
و ″ضعف مدیران″
سرچشمه گرفته است،
پس کار ما
با ″تربیت″ شروع می شود
سپس تا ″فقه سیاسی حکومتی″ و ″اقتصادی″ ادامه می‌یاید...

* راه‌کار را جدی بگیریم و سطحی برخورد نکنیم...
عاشق
بدون عمل نیست،
هرچند عالم
بی عمل می ماند...


* مرحوم استاد حاج شیخ علی صفایی حائری(عین. صاد)...
سلام
با سه ساله شدن فداک
دوباره برگشتم...