"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

۲۷ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

"أربعین" را

"چهل" میلیونی

خواهیم کرد...


* إن شآء الله...

همه را خوب که نه،
اما بهتر از خود بدان...


* ... أن یری الناس کلهم خیرا منه...

" شما حسین بن علی را چگونه شناختید؟! کوفیان از ظلم یزید به حسین پناه برده اند، در حالی که نه یزید را آن گونه که هست می شناسند و نه حسین را. من هم حسین بن علی را بیش از هر کس به حکومت شایسته تر می دانم، حسین به خلافت زینت می بخشد، در حالی که خلافت به او زینت نمی دهد. حسین شأن خلافت را بالا می برد، در حالی که خلافت شأنی بر او نمی افزاید. خلافت به حسین نیازمندتر است، تا او به خلافت. اما سوگند به کسی که پیامبر را فرستاد، هیچ یک از شما، تحمل عدالت خاندان علی بن أبی طالب را ندارید. آن که خاندان علی را می شناسد، به مردم بگوید که اگر حسین به خلافت برسد چه می کند. بگوید که آن چه به ظلم و بی عدالتی اندوخته اید، اگر به مهریه ی نکاح زنان تان رفته باشد، بازپس می گیرد و به صاحبش بازمی گرداند و چنان در هم آمیخته شوید که پست ترین شما به مقام بلندترین شما برسد و بلندترین شما به مقام پست ترین تان ... "

(نامیرا/ص ۲۸۴)

این را با خود و دعوتمان از امام زمان تطبیق دهید...

امروز جهان

رو به مرزبندی هاست...

کاش بجای این همه هزینه،

روی کانون خانواده ها

سرمایه گذاری می شد...

هزینه و فایده ای نیست،

اعتماد که کردی

آن گاه بی نیازت می کند...


* ... إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله...

(نور/۳۲)

یعنی وقتی کسی را دیدی

حس نماز اول وقت خواندنت

گل نکند...

وقتی اسلام می آورند
یعنی اینجا، اسلام، تشیع
آخر حقوق زنان است...
یعنی از سقیفه می گوییم
اما همچون علی(علیه السلام)
دشمن مشترک را هدف می گیریم...
من مانده ام
و علیکن بالفرار شما...


* شهادت نوه ی حضرت مادر تسلیت...

حالش وخیم است

با واسطه زنده است...

بهشت

زیر پای "أمهات" است

نه "والدات"...


* پس حتی می شود "أم أبیها" بود...

بهانه ای برای

نپذیرفتن نقش ها

و تفاوت ها

در زندگی...

حضرت مادر

به ما آموختند

که هجده سالگی

سن فدایی ولایت شدن است...