"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

فقر و غنا

شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۵:۴۹ ب.ظ

هزینه و فایده ای نیست،

اعتماد که کردی

آن گاه بی نیازت می کند...


* ... إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله...

(نور/۳۲)

  • موافقین ۱۴ مخالفین ۰
  • شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۵:۴۹ ب.ظ
  • سید.م