"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

تبعیض جنسیتی در اسلام

دوشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۲۷ ب.ظ

بهانه ای برای

نپذیرفتن نقش ها

و تفاوت ها

در زندگی...

  • موافقین ۱۷ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۲۷ ب.ظ
  • سید.م