"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

دست در دست نوه
کُونُوا دُعٰاةَ النّٰاسِ بِغَیرِ أَلسِنَتِکُم
تا شاید با فرزندآوری
مجاهدت کنیم...

پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
یک جسم بی جان که عاشق جان های بی جسم است...
...أحیاء عند ربهم...
مسیری است سخت و طاقت فرسا... بدون این دو بال طی نمی شود... علم و اخلاق...


* البته "آقا" بودن کار هر مذکری نیست...