"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

احتیاج شدید به وحی

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۰۶ ب.ظ

تا آنجا که

انسان، بدون هدایت

یک لحظه هم نمی تواند در زمین باشد...


* اول فرمود عَلَّمَ القُرآنَ و سپس فرمود خَلَقَ الإِنسانَ، که این همه، از خدای مهربان است که قبل از همه، الرَّحمـٰنُ... (ر.ک: سوره ی الرحمن)

  • موافقین ۴ مخالفین ۱
  • چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۰۶ ب.ظ
  • سید.م