"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

دولت اسلامی

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳ ق.ظ

دولت اسلامی نداشتن

یعنی ولیّ فقیه، در دوران ریاست جمهوری

می فرماید ما قانون می‌خواهیم

که مجلس برایمان تصویب کند

ولی نظر عمیق اسلامی را

در آن رابطه نمی دانیم...


* باید حوزه علمیه، در باب فقه اجتماعی و حکومتی نیز کار کند...

** از رؤسای جمهور چه انتظاری داریم که در دولت غیر اسلامی، مملکت اسلامی برایمان بسازند؟‌... بلدند آیا؟

  • موافقین ۱ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳ ق.ظ
  • سید.م