"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

بینش سیاسی مردم

پنجشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۸:۰۷ ب.ظ
اگر سیاست دینی
این است که از
احمدی نژاد و روحانی بحث کنیم
نه این دین را خواستیم
نه سیاستش را...

* چرا برخی اصلا تصورش را هم ندارند که بینش سیاسیشان با بینش سیاسی اسلام فاصله دارد، تا برای اصلاح بینششان قدمی بردارند؟...
  • موافقین ۳ مخالفین ۱
  • پنجشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۸:۰۷ ب.ظ
  • سید.م