"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

شروط همراهی ولیّ ۴

شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۲۲ ق.ظ

و دیگر شرط همراهی ولیّ

‌تنفر و بغض و دشمنی

نسبت به دشمنان ولیّ

است

که حرّ تا از یزیدیان

برائت نداشت

در صف خودشان بود

حتی‌ اگر پشت سر حسین

نماز هم می خواند...

  • موافقین ۸ مخالفین ۰
  • شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۲۲ ق.ظ
  • سید.م