"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

شروط همراهی ولیّ ۳

دوشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۳۷ ب.ظ

معرفت به حقِ

دوستان ولیّ

و تحمل شیعیان

و محبین اهل بیت

شرط دیگر همراهی است...

  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۳۷ ب.ظ
  • سید.م