"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

شروط همراهی ولیّ ۲

جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰ ب.ظ

معرفت به حق ولیّ

که او

مقدم است بر

خواسته ها و نیازها و اراده های من

در تمام کارها و حالت های من

تا جایی که آب را هم اول باید حسین(علیه السلام) بنوشد بعد سقا،

از شروط همراهی است...

  • موافقین ۶ مخالفین ۰
  • جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰ ب.ظ
  • سید.م