"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

تولد دوباره ۱

چهارشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۰۲ ق.ظ
یک بار از رحم به دنیا
اینبار از خود، به ملکوت...
  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۰۲ ق.ظ
  • سید.م