"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

وضعیت امروز انقلاب(۲)

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲ ق.ظ
راستی
چه شد که
پس از ۴۰ سال،
مشکلِ سر راه انقلاب
از نوع اقتصادی است؟...

* اگر پاسخش را بیابیم، در پیدا کردن راه حل، کمکمان می کند...
  • موافقین ۴ مخالفین ۰
  • شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲ ق.ظ
  • سید.م