"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

وضعیت امروز انقلاب

جمعه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۴۵ ب.ظ
اگر مشکل اقتصادی امروز
از ″مفسدان″ اقتصادی
و ″سوء مدیریت″
و ″ضعف مدیران″
سرچشمه گرفته است،
پس کار ما
با ″تربیت″ شروع می شود
سپس تا ″فقه سیاسی حکومتی″ و ″اقتصادی″ ادامه می‌یاید...

* راه‌کار را جدی بگیریم و سطحی برخورد نکنیم...
  • موافقین ۴ مخالفین ۰
  • جمعه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۴۵ ب.ظ
  • سید.م