"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

کوثر

دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹ ب.ظ
از امکانات کم
بهره ی زیاد گرفتن است
نه امکانات زیاد...
  • موافقین ۸ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹ ب.ظ
  • سید.م