"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

چقدر زشت

يكشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۰۷:۴۴ ب.ظ
که او نعمتی دهد
و ما از سرمستی آن نعمت
از او غافل و دور شویم...


  • موافقین ۷ مخالفین ۰
  • يكشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۰۷:۴۴ ب.ظ
  • سید.م