"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

ولایت

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۵۷ ق.ظ

استدلال لازم است

اما اطمینان آور نیست...

  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۵۷ ق.ظ
  • سید.م