"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

نسل

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۲۰ ب.ظ

می خواستیم با یکدیگر

از نجات نسل های آینده سخن بگوییم

که نسل خود را با خطر انقراض تدریجی

شایسته تر به نجات دیدیم...


* اولا بچه دار بشوید، این یک... .(ولیّ فقیه در دیدار خانواده های شهدای مدافع حرم - ۱/آذر/۱۳۹۵)

  • موافقین ۶ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۲۰ ب.ظ
  • سید.م