"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

درس های اربعین ۱

چهارشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴ ب.ظ
ما اربعین
می رویم کربلا
که فقط حاضری بزنیم
و برگردیم
و همین...
  • موافقین ۷ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴ ب.ظ
  • سید.م