"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

وابسته گون ها

پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۱۶ ق.ظ

کسانی هستند در این مملکت

که از بس مبارزه کرده اند

با استکبار و مصداق اتمّش، آمریکا

از نفس افتاده اند

و کنار وابسته ها، نشسته اند...

  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۱۶ ق.ظ
  • سید.م