"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

الاستعداد للموت

يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۳:۲۸ ب.ظ

شرط نصرت ولیّ

آمادگی برای مرگ است

و راه این آمادگی

دل کندن از دنیاست...

  • موافقین ۷ مخالفین ۰
  • يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۳:۲۸ ب.ظ
  • سید.م