"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

آن سو که فریادی بلند است

شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۳ ق.ظ

سیدالشهدا

علی اکبر را بزرگ نکرده بودند که بماند روزگاری

علی اکبر را برای ریخت و پاشِ خون قلبش

در رکاب ولیّ خدا تربیت کرده بودند

و این ارباً ارباً شدن

موفقیت حسین بود

و اشک و ناله ی سید الشهدا

از این بود که چرا یار به این خوبی

تکه تکه شود...


* لِدُوا لِلمَوتِ... بزایبد برای مردن...

 (نقل از الکافی)

  • موافقین ۷ مخالفین ۰
  • شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۳ ق.ظ
  • سید.م