"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

شب ششم

شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۹:۵۸ ب.ظ

به امر خدا

در بازگشت به سوی دنیا

نباید حبّ دنیا شکل بگیرد

و این نوع ارتباط صحیح با دنیاست

که

دنیا را داشته باش و امیر آن باش نه اسیر...

  • موافقین ۶ مخالفین ۰
  • شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۹:۵۸ ب.ظ
  • سید.م