"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

شب پنجم

شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶ ق.ظ

با شناخت خود و دنیا

دانستیم که دنیا کم است

پس هدفمان باید فرا دنیوی باشد

و آن نمی تواند باشد

جز الله تبارک و تعالی...

  • موافقین ۶ مخالفین ۰
  • شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶ ق.ظ
  • سید.م