"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

شب چهارم

پنجشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲ ق.ظ

دنیا بد نیست

دنیا کم است

و تو اگر خواهان این کم باشی

این بد است...

  • موافقین ۹ مخالفین ۰
  • پنجشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲ ق.ظ
  • سید.م