"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

محرم الحرام نزدیک است

پنجشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۱:۱۷ ب.ظ

او که آن روز مُلک ری و گندمش را

بر سید شباب اهل جنّة و جنّتش

ترجیح داد

پشتوانه ای دارد

شاید به پستیِ نگذشتن از یک قلم

در جوانی...


* برگرفته از نقل شده از استاد شیخ علی صفائی حائری(رحمة الله علیه) «عین. صاد»...

  • موافقین ۷ مخالفین ۰
  • پنجشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۱:۱۷ ب.ظ
  • سید.م