"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

فدایت ۱۵

پنجشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۴:۵۳ ب.ظ

این لباس(شهادت)

برای آن ضیافت(لقآءالله)

تک سایز است

و بر تن هر کس جور نمی شود...

  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • پنجشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۴:۵۳ ب.ظ
  • سید.م