"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

رجائیِ باهنر

دوشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۵، ۰۹:۳۲ ق.ظ

نفوذ وقتی است

که رجائی های باهنر

در پست ها نباشند...

  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۵، ۰۹:۳۲ ق.ظ
  • سید.م