"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

ریش

جمعه, ۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴ ق.ظ

محاسن را باید گذاشت

و معایب را باید زد...


* فرموده ی حضرت آیت الله پناهنده...

  • موافقین ۶ مخالفین ۰
  • جمعه, ۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴ ق.ظ
  • سید.م