"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

میزان خطر شهوت

سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ

اگر ازدواج نیمی از دین را

در ″حرز″ قرار می دهد

پس نیمی از دین

در سایه ی خطر شهوت است...* برگرفته از فرمایشات رهبری از کتاب ″خانواده″...

  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ
  • سید.م