"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

طغیان

پنجشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹ ق.ظ

این خصوصیت انسان است

که هر زمان

احساس بی نیازی به او دست داد

لاجرم طغیان می کند...


* سوره علق/آیات ۶ و ۷...

  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • پنجشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹ ق.ظ
  • سید.م