"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

قضاوت کن

جمعه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۴۰ ب.ظ

تا یار که را خواهد

و میلش به که باشد...* این شعر از بنده نیست.. 

  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • جمعه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۴۰ ب.ظ
  • سید.م

نظرات  (۲)

  • فرزانه رهبر
  • +++
    گرت هواست که معشوق نگسلدپیوند
    نگاهدار سر رشته تا نگهدارد