"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

روضه

شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲ ب.ظ

اشک فقط آنجا که

تیر، زودتر از پدر

گلوی پسر را بوسید...

  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲ ب.ظ
  • سید.م