"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

تلنگر

دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۰۹:۲۱ ق.ظ

آدمی

جز برای رفتن

برای همه چیز می دود...


* عین. صاد

  • موافقین ۷ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۰۹:۲۱ ق.ظ
  • سید.م