"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

معصوم و پرهیز از سیاست!!!

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۸:۵۱ ق.ظ

می گوید امامان چهارم و پنجم و ششم

از سیاست پرهیز داشتند

و به دعا و تدریس عبادات و معاملات پرداختند،

می گویم تو که نمی دانی

صحیفه ی سجادیه را

مخفیانه و دور از چشم ها

انتقال می دادند و نگهداری می کردند

چرا اظهار نظر می کنی؟...


* امامان پنجم و ششم هم به تربیت مهره ها و کارهای سیاسی مشغول بودند...

  • موافقین ۶ مخالفین ۰
  • يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۸:۵۱ ق.ظ
  • سید.م