"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

ظلم عمیق و گسترده

جمعه, ۲۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۸:۱۵ ق.ظ

ظلم را آدمی

آنجا می فهمد که بداند

حتی حکومت های رفاهی و امنیتی

چه می دهند به او

در قبال چه چیزهایی که از او می گیرند،

و این چه ظلم عمیق و گسترده ای است...

  • موافقین ۶ مخالفین ۰
  • جمعه, ۲۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۸:۱۵ ق.ظ
  • سید.م