"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

تربیت مهره ها

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ

آیا کسی هست

برای انقلاب

مهره هایی تربیت کند؟...


* انقلاب، با مجلس و قانون اساسی و شورای نگهبان هم دوام نمی آورد، اگر مهره هایش در پست هایش نباشند...

  • موافقین ۱ مخالفین ۰
  • يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ
  • سید.م