"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

مسئولین یا مردم؟!

دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۱۶ ب.ظ

یک بار هم به جای مسئولین

از مردم بخواهیم پاسخگو باشند.

و اکنون وقت آن نرسیده

که آن ۲۳ میلیون نفری که

به رئیس جمهور فعلی

رأی دادند، پاسخگو باشند...؟

  • موافقین ۴ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۱۶ ب.ظ
  • سید.م