"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

اربعین

شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۷:۲۰ ب.ظ

هر چه برای

اربعین سال بعد

آماده می کنیم،

نصرت ولیّ را نیز

مهیا کنیم...


* نصرتی لکم معدّة، معنایش آماده می کنم نیست، بلکه معنایش این است که نصرتم برای شما آماده است...

  • موافقین ۱ مخالفین ۰
  • شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۷:۲۰ ب.ظ
  • سید.م