"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

روایت فوق العاده

دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳ ق.ظ

اجتماع حول هدف مشترک

پایدار است

بر خلاف اجتماع حول منافع مشترک...


* وُدُّ أَبناءِ الآخِرَةِ یَدُومُ لِدَوامِ سَبَبِهِ. (غرر الحکم)

مودت فرزندان آخرت، دوام می یابد به خاطر دوام سبب مودّت...

  • موافقین ۷ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳ ق.ظ
  • سید.م