"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

غیبت ولیّ

سه شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲ ق.ظ

وقتی دین را ارائه کرده اند

و روش استنباط را هم آموزش داده اند

و ما هم حکومت ولیّ معصوم را نمی خواهیم

طبیعی است که حضرت به غیبت بروند...

  • موافقین ۲ مخالفین ۰
  • سه شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲ ق.ظ
  • سید.م