"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

تولد دوباره ۲

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵ ب.ظ
آنجا که تو خودت را نخواهی
تو و نفست
دو تا شوید
تولد دوباره ی تو
آغاز می شود...
  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵ ب.ظ
  • سید.م