"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

وضعیت امروز انقلاب (۳)

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۴۷ ق.ظ
فقر خودساخته
گریبان انقلابی های پیروزی را می گیرد
که اهداف را فراموش کرده
به اسراف و اتراف و تنبلی و خوشگذرانی
روی می آورند...
  • موافقین ۵ مخالفین ۱
  • چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۴۷ ق.ظ
  • سید.م